blendIN solutions

Traject
Professioneel Kapitaal

Traject professioneel kapitaal

traject Professioneel Kapitaal

In dit jaartraject begeleiden we jouw team bij de ontwikkeling van jullie professioneel kapitaal. We gaan gericht aan de slag met een specifiek thema dat bijdraagt aan jullie groei als learning community. Rondom dit thema worden inspirerende teamsessies verzorgd door de leerexperts van blendIN. Daarnaast wordt de leerapp Wisbits gebruikt als online component van jullie learning community, zo kunnen jullie de brokjes wijsheid van jullie team duurzaam borgen en delen.

Borg en deel bestaande kennis

Ontwikkeldoelen → jaarthema

Tijdens de intake wordt bepaald welke ontwikkeldoelen voor jullie team prioriteit hebben. Dit doen we door samen te kijken naar evidence-based bouwstenen die essentieel zijn voor gezonde, effectieve learning communities. Jullie kiezen vervolgens voor een jaarthema dat aansluit op de bouwstenen waar jullie aan willen werken. Hier gaan we samen mee aan de slag tijdens de teamsessies en begeleidingsmomenten in jullie jaartraject.

Voorbeelden van jaarthema’s die kunnen worden ingezet als uitgangspunt in een traject zijn;

Teamsessies

Alle bijeenkomsten in dit jaartraject worden tot in de puntjes verzorgd door de trainers van blendIN. Deze bijeenkomsten kunnen in verschillende formats worden aangeboden, zoals een workshop, een intervisiebijeenkomst, een brainstorm of een kennissessie. Hierbij kiezen we altijd voor de vorm die het best aansluit op de leervoorkeuren van het team. 

Afwisseling in formats tijdens een jaartraject is heel gebruikelijk. Zo kun je bijvoorbeeld starten met een plenaire workshop voor heel het team en later in het jaar thematische intervisiebijeenkomsten organiseren voor kleine groepjes. In onze begeleiding nemen we jouw learning community in ieder geval mee in teamgestuurd leren middels een evidence-informed methodiek, fijne werkvormen en een flinke dosis inspiratie! 

Teamsessie professioneel kapitaal

Wisbits als online component

In onze begeleidingstrajecten wordt Wisbits altijd ingezet als de online component van een (professional) learning community. In deze leerapp kunnen jullie eenvoudig kennis, gouden tips, best practices en handige informatie met elkaar delen. Hier is geen externe ontwikkelaar voor nodig. Jullie kunnen het helemaal zelf! Zo borgen jullie de brokjes wijsheid van jullie learning community ook op een duurzame, digitale manier.

Werkwijze

Tijdens dit traject begeleiden de leerexperts van blendIN jouw team bij de gezamenlijke leeractiviteiten en bij het inzetten van Wisbits. Hierin staan jullie ontwikkeldoelen en het gekozen jaarthema centraal. We geven jullie als critical friends de praktische handvatten, tools en begeleiding die helpen bij jullie groei als (professional) learning community.

Voor wie

Dit traject is bedoeld voor teams die op een positieve, interactieve en evidence-informed manier aan de slag willen met teamontwikkeling en duurzame kennisdeling. Ideaal voor teams die hun professioneel kapitaal willen ontwikkelen!

Het traject in vogelvlucht

Programma workshop learner persona

Opbrengsten van dit traject

Zij gingen je voor

Logo Albeda
Logo Erasmus MC
Logo Hogeschool Rotterdam
Logo 010NURSE

Groei als team

Wil je ook aan de slag met de ontwikkeling van jullie professioneel kapitaal?