blendIN solutions

Workshop
Professioneel kapitaal

Workshop professioneel kapitaal

Over deze workshop

Op welke schatkist vol (vak)kennis & expertise zit jouw team eigenlijk? En hoe kunnen jullie deze kennis samen effectief ontsluiten en borgen? Tijdens deze interactieve workshop krijg je hier een antwoord op! Een leerexpert van blendIN neemt jullie stapsgewijs mee in het thema professioneel kapitaal. 

We beginnen met bewustwording: wat zit er in jullie schatkist? Vervolgens brengen jullie samen de brokjes wijsheid in kaart die jullie als team (beter) willen gaan borgen en delen. We kijken ook naar succesfactoren die jullie bewust in kunnen gaan zetten voor jullie groei als lerend team. Als afsluiter krijgen jullie praktische handvatten van ons om teamgestuurd leren op de werkvloer te versterken.  

Programma professioneel kapitaal

Het programma in vogelvlucht

Na deze workshop ontvangen jullie onze Handout Professioneel Kapitaal. Zo kunnen jullie morgen zelf verder met onze praktische tips voor in de praktijk!

Voor wie

Deze workshop is bedoeld voor teams die op een positieve, interactieve manier aan de slag willen met teamontwikkeling en kennisdeling. Ideaal voor een team(mid)dag of studiedag!

Opbrengsten van deze workshop

Zij gingen je voor

Logo Albeda
Logo Erasmus MC
Logo Hogeschool Rotterdam
Logo 010NURSE

Groei als team

Wil je ook op een interactieve manier aan de slag met teamontwikkeling en kennisdeling?