blendIN solutions

Learning + Community

Learning + Community

Het is vrijdagochtend en ik schuif aan bij een intervisiebijeenkomst. De gespreksleider wil dat ik even meekijk. Er is iets wat altijd ‘klikt’ in deze groep. Het maakt niet uit welk thema centraal staat of welke werkvorm je inzet, deze club komt altijd tot diepgaande kennisuitwisseling. Als er nieuwe deelnemers worden toegevoegd aan deze intervisiegroep, dan gaan ze mee in dezelfde flow. Ook als het in een andere groep minder goed ging. De deelnemers uit deze groep zijn zelf heel tevreden over bijeenkomsten volgens de laatste survey, ze scoren ook hoger op self-efficacy en op collective efficacy.

Knippen en plakken

“Dit wil ik ook in de andere groepen”, zegt de gespreksleider. Ze doet daar precies hetzelfde qua werkvormen en thema’s. De kennisuitwisseling gaat alleen minder diep en de uitkomsten van de survey zijn minder positief. De gespreksleider geeft aan dat ze in de andere intervisiegroepen moet ‘duwen en trekken’. In deze groep is dat niet nodig. Het gaat allemaal vanzelf. Moeiteloos. Ze verzucht hardop: “Als het even kan, zou ik wat hier gebeurt willen knippen en plakken in de andere groepen”.

Where's the magic

Ik kijk mee. Wat zijn de succesfactoren in deze groep? Where’s the magic? We evalueren de bijeenkomst samen in onze nabespreking. Het zit hem in de manier waarop deze groep een community vormt. Er is sprake van veiligheid, onderling vertrouwen en gedeelde verantwoordelijkheid. Daarnaast zijn de gespreksvaardigheden in deze groep van hoog niveau. Dit zorgt ervoor dat de deelnemers kwetsbare momenten (op de werkvloer) met elkaar durven te delen.

Het blijft niet bij een adviesrondje

De intervisiegroep gebruikt de casussen als een collaboratief leermoment en niet alleen als ‘adviesrondje’ voor de inbrenger. Wat zijn de aanvliegroutes en tips die ze samen kunnen bedenken voor deze casus? Hoe kunnen ze de (onderliggende) uitdaging als team oplossen? Dit zijn de momenten waarop we intensieve kennisdeling zien in de groep. Daarna volgt de vertaalslag naar de werkvloer en pakt iedere deelnemer een stukje verantwoordelijkheid. Wat zijn de praktische actiepunten waar ze na de bijeenkomst mee aan de slag gaan? Hoe verdelen ze de taken? Deze intervisiegroep is van het aanpakken. Samen de schouders eronder, want dan kom je verder.

Inzetten op veiligheid en vertrouwen

Na observaties in de andere intervisiegroepen komen we er samen achter wat de crux is. De gespreksleider had de focus gelegd op het aanbieden van vergelijkbare leeractiviteiten in alle intervisiegroepen en niet ingezet op hoe er samen een community wordt gevormd. Het is tijd om te gaan differentiëren in de groepen. De gespreksleider wil ook aan de slag met community thema’s zoals vertrouwen en veiligheid. Daarnaast kunnen de gespreksvaardigheden van deelnemers wel een boost gebruiken. Actief naar elkaar luisteren is namelijk best een dingetje…

Learning + community

Als ik vrijdagmiddag weer in de auto zit en mijn weekend tegemoet rijd, denk ik terug aan de belangrijkste tip die ik de gespreksleider heb gegeven. Ik besluit om er mijn eerste blog over te schrijven, want misschien heb jij er ook iets aan. Komt ie.

Om samen een learning community te zijn, moet je werken aan allebei de aspecten van deze term. Learning: Hoe + wat je samen leert. Community: Hoe je samen een gezonde, veilige community vormt. Het één kan namelijk niet zonder het ander. Zijn bepaalde community aspecten niet op orde in een groep? Dikke kans dat je dan niet tot collaboratief leren komt. Denk maar eens terug aan een groep waarin jij jezelf niet veilig voelde. Hoe groot is de kans dat jij jezelf kwetsbaar opstelt in zo’n groep? Of om advies vraagt? Of jouw eigen perspectief en feedback deelt? Juist.

Diepgaande kennisuitwisseling en reflectie is mogelijk in groepen die werken aan learning + community. Werk jij al aan allebei de aspecten met jouw team?

Blog handtekening Nicole

Nicole van ‘t Wout
CEO en Senior Adviseur Leren & Ontwikkelen bij blendIN

Met haar achtergrond als docent en onderwijswetenschapper is het geen
verrassing dat ze een diepe liefde heeft voor leren & ontwikkelen. In haar
blogs neemt Nicole je mee in haar ervaringen, inzichten en overpeinzingen
m.b.t. de ontwikkeling van (blended) leertrajecten en de begeleiding van
learning communities. Je krijgt een kijkje in de keuken bij blendIN.