blendIN solutions

Privacyverklaring

Privacy verklaring

Laatst bijgewerkt op 2 augustus 2023

BlendIN solutions hecht veel waarde aan jouw privacy. Wij willen je daarom duidelijk informeren over hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen, verwerken, bewaren en delen, evenals hoe we omgaan met cookies. Lees deze verklaring zorgvuldig door om volledig op de hoogte te zijn van ons privacybeleid.

Verzamelen persoonsgegevens

BlendIN solutions verzamelt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang deze worden bewaard. Indien je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze privacyverklaring.

Contact
Je kan op verschillende manieren contact met ons opnemen. Dit kan telefonisch, maar ook via het contactformulier of via de mail.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

Dit doen wij om jouw verzoek om contact met je op te nemen netjes af te kunnen handelen en om de overeenkomst hiertoe met jou uit te voeren. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

Het leveren van onze diensten
Als organisatie kan je gebruik maken van onze diensten. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • (Bedrijfs)naam
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • Naam contactpersoon
 • Factuurgegevens
 • Betalingsgegevens

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met je aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie gedurende de looptijd van de overeenkomst. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht).

Delen persoonsgegevens

In sommige gevallen kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden, zoals onze zakelijke partners of dienstverleners, alleen als dit essentieel is om onze overeenkomst met jou uit te voeren of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om je toestemming in te trekken: je kunt jouw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken om jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, wat betekent dat wij minder gegevens van je verwerken.

Bij je verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien je één van je rechten wilt uitoefenen, dan kan je dat kenbaar maken via info@blendinsolutions.nl.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Voor Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies om jou een betere gebruikerservaring te bieden. In onze aparte cookieverklaring kun je gedetailleerde informatie vinden over de soorten cookies die we gebruiken, het doel ervan en hoe je jouw cookie-instellingen kunt beheren.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics-cookies om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website, zoals het aantal paginaweergaven en een aantal technische gegevens. Hierdoor verkrijgen wij inzicht in de prestaties van onze website en kunnen wij onze diensten voortdurend verbeteren. Daarnaast willen wij benadrukken dat wij zorgvuldige stappen hebben ondernomen om de bescherming van jouw gegevens te waarborgen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten om ervoor te zorgen dat jouw gegevens volgens de geldende privacywetgeving worden verwerkt en beveiligd. Tot slot willen wij benadrukken dat de gegevens die worden verzameld en verwerkt niet individueel kunnen worden herleid. Wij zorgen ervoor dat alle verzamelde gegevens geanonimiseerd zijn, zodat jouw privacy te allen tijde wordt beschermd.

Google reCAPTCHA
Wij maken gebruik van Google reCAPTCHA-cookies om de veiligheid en betrouwbaarheid van onze contactformulieren te waarborgen. Dit stelt ons in staat om onderscheid te maken tussen menselijke gebruikers en geautomatiseerde bots, wat de bescherming van jouw gegevens en onze diensten bevordert. Houd er rekening mee dat Google reCAPTCHA cookies kan plaatsen om de authenticiteit van gebruikers te verifiëren en om het risico van ongewenste inzendingen te minimaliseren. Deze cookies zijn noodzakelijk om de functionaliteit van reCAPTCHA te ondersteunen.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen en bij te werken. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina geplaatst en de herziene versie zal voorzien zijn van een bijbehorende datum. Wij raden je aan om periodiek deze privacyverklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en om te begrijpen hoe wij jouw persoonsgegevens beschermen en gebruiken.

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Mocht je vragen hebben over deze privacyverklaring of over ons privacybeleid in het algemeen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@blendinsolutions.nl.

Contactgegevens

blendIN solutions B.V.
Postbus 4219
2980 GC Ridderkerk

Telefoon: 085 3036410