blendIN solutions

Aanbod

Aanbod

Vanuit blendIN begeleiden we learning communities. Of dat nu teams, lerende organisaties of leernetwerken zijn. Zo dragen wij ons steentje bij aan talentontwikkeling, (werk)geluk en het duurzaam delen en borgen van professioneel kapitaal. Daar wordt de wereld een stukje beter en slimmer van!

Wij maken het graag gemakkelijk voor organisaties om learning & development te optimaliseren op een effectieve en innovatieve manier. Onze leerexperts zijn de critical friends die jou ontzorgen, ondersteunen en inspireren bij het optimaliseren van jullie leercultuur en bij de ontwikkeling van effectieve (blended) leertrajecten. Bekijk hieronder ons aanbod.

Ons aanbod

Learning Communities

Begeleiding van teams en leernetwerken bij het vormen van een blended learning community

Learning communities icon

Advies & Ontwerp

Begeleiding bij de
ontwikkeling van een
(blended) leertraject

Advies en ontwerp icon

Learner Persona Profiel

Ontwikkeling van een
doelgroepprofiel als kompas
voor learner centered design.

Wij werken met Wisbits

Wisbits is hèt leerplatform voor kennisdeling en praktijkgestuurd leren. Je kunt er zelfstandig brokjes informatie in vangen en deze direct publiceren in een leerapp. Hier is geen gespecialiseerde ontwikkelaar voor nodig. Dit maakt het mogelijk voor organisaties om duurzaam kennis te delen en te borgen in een team of in een leernetwerk.

In de begeleidingstrajecten van blendIN wordt Wisbits altijd ingezet als de online component van een learning community.

Kennis delen met Wisbits app