blendIN solutions

Learning communities

Learning communties

Je vindt het belangrijk om kennis op een duurzame manier te delen en te borgen in jouw team of leernetwerk. Alleen verloopt dit nu nog niet zo soepel. Misschien merk je dat kennisdeling een struikelblok is of dat er vakmanschap verloren dreigt te gaan doordat veel ervaren collega’s (bijna) met pensioen gaan. Het kan ook zijn dat je een start wilt maken met leeractiviteiten of teamontwikkeling voor jouw learning community, maar dat je niet goed weet waar je moet beginnen. Je bent op zoek naar begeleiding. Dit is een ideaal moment om met ons aan de slag te gaan!

Learning + community

Lerende teams kunnen samen innoveren, kwaliteit borgen en de groei van een organisatie optimaliseren. Om een learning community te kunnen vormen, is het belangrijk om aandacht te besteden aan zowel het vormen van een community als aan de activiteiten die worden ondernomen om samen te leren. Het één gaat niet zonder het ander. Als er bijvoorbeeld geen vertrouwen is in elkaar, dan wordt er ook aanzienlijk minder met en van elkaar geleerd. Kennisdeling en -borging wordt dan een struikelblok. Daarom vormen beide aspecten van het woord learning community het fundament van onze trajecten.

Samen leren in een learning community

Learning + community

Lerende teams kunnen samen innoveren, kwaliteit borgen en de groei van een organisatie optimaliseren. Om een learning community te kunnen vormen, is het belangrijk om aandacht te besteden aan zowel het vormen van een community als aan de activiteiten die worden ondernomen om samen te leren. Het één gaat niet zonder het ander. Als er bijvoorbeeld geen vertrouwen is in elkaar, dan wordt er ook aanzienlijk minder met en van elkaar geleerd. Kennisdeling en -borging wordt dan een struikelblok. Daarom vormen beide aspecten van het woord learning community het fundament van onze trajecten.

Ontwikkeldoelen → jaarthema

Tijdens de intake wordt bepaald welke ontwikkeldoelen de prioriteit hebben voor jouw team of leernetwerk. We kiezen samen voor een jaarthema dat hierop aansluit. Hier zetten wij tijdens de teamsessies gericht op in. Deze inspirerende bijeenkomsten worden tot in de puntjes verzorgd door een trainer van blendIN. In onze begeleiding nemen we jouw learning community mee in teamgestuurd leren middels een evidence-informed methodiek, fijne werkvormen en een flinke dosis inspiratie!

Voorbeelden van jaarthema’s die kunnen worden ingezet als uitgangspunt in een traject zijn;
Kennis delen met Wisbits app

Wij werken met Wisbits

Wisbits is hèt leerplatform voor kennisdeling en praktijkgestuurd leren. Je kunt er zelfstandig brokjes informatie in vangen en deze direct publiceren in een leerapp. Hier is geen gespecialiseerde ontwikkelaar voor nodig. Dit maakt het mogelijk voor organisaties om duurzaam kennis te delen en te borgen in een team of in een leernetwerk.

In de begeleidingstrajecten van blendIN wordt Wisbits altijd ingezet als de online component van een learning community.

Werkwijze

Tijdens dit traject begeleidt een leerexpert van blendIN jouw team of leernetwerk bij de gezamenlijke leeractiviteiten (teamsessies) en het inzetten van Wisbits. Hierin staan jullie ontwikkeldoelen en jaarthema centraal. We geven jullie als critical friends praktische handvatten, tools en begeleiding voor de teamontwikkeling, leercultuur en kennisdeling. Jullie kunnen ook bij ons terecht met al jullie vragen omtrent leren en ontwikkelen. Zo helpen we jullie om samen een gezonde, effectieve blended learning community te vormen.

Het traject in vogelvlucht

  • Intake & planning
  • 1 jaarthema staat centraal
  • 4 teamsessies op locatie
  • Wisbits als online component
  • Eindevaluatie