blendIN solutions

Learner Persona Profiel

Learner Persona Profiel

Je wilt graag een effectieve leerreis ontwikkelen die goed aansluit op een specifieke doelgroep. Misschien zit je nog in de beginfase en vraag je jezelf af hoe je invulling kunt geven aan een nieuwe cursus, leertraject of academy. Het kan echter ook zo zijn dat je hebt gemerkt dat het huidige aanbod niet (meer) goed aansluit op de doelgroep. Er is bijvoorbeeld geen afname, de leerresultaten vallen tegen of je merkt dat de leervragen en leervoorkeuren van de doelgroep drastisch zijn veranderd. Je ervaart een mismatch tussen het aanbod en de doelgroep. In alle gevallen is dit is een uitgelezen moment om learner persona’s te gaan ontwikkelen!

Learner Persona

Een learner persona is de fictieve representatie van een doelgroep die centraal staat tijdens een leerreis. Deze persona helpt je om jezelf te kunnen verplaatsen in de lerende. Een goede learner persona geeft je de handvatten om écht in de huid van je doelgroep te kruipen. Wat zijn diens leervoorkeuren en leervragen? Wat zijn best practices en bad practices voor hem/haar tijdens een leerreis? 

De kern van een learner persona wordt samengevat in een profiel. Dit learner persona profiel fungeert als een kompas waarmee je een leerreis kunt gaan (her) ontwerpen met de lerende als uitgangspunt. Je kunt dan aan de slag met learner centered design. Zo ontwikkel je een effectieve leerreis die aansluit op de doelgroep.

Learnings ontwikkelen in een learning community

Learner Persona

Een learner persona is de fictieve representatie van een doelgroep die centraal staat tijdens een leerreis. Deze persona helpt je om jezelf te kunnen verplaatsen in de lerende. Een goede learner persona geeft je de handvatten om écht in de huid van je doelgroep te kruipen. Wat zijn diens leervoorkeuren en leervragen? Wat zijn best practices en bad practices voor hem/haar tijdens een leerreis?

De kern van een learner persona wordt samengevat in een profiel. Dit learner persona profiel fungeert als een kompas waarmee je een leerreis kunt gaan (her) ontwerpen met de lerende als uitgangspunt. Je kunt dan aan de slag met learner centered design. Zo ontwikkel je een effectieve leerreis die aansluit op de doelgroep.

Werkwijze

In de ontwikkeling van learner persona’s stellen wij duurzame kennisdeling en -borging over de doelgroep centraal. Hierbij hanteren wij altijd een learning community-insteek. We nemen jullie als lerend team stapsgewijs mee in onze visie en methodiek rondom learner persona’s en learner centered design. In een aantal workshops vangen we samen de (impliciete) kennis & ervaring die jullie in huis hebben over de doelgroep. De bevindingen vanuit de sessies worden door jullie samengevat in een Learner Persona Profiel. Dit profiel is jullie eerste kompas voor het (her)ontwerp van de leerreis voor de beoogde doelgroep.

Het traject in vogelvlucht

  • Intake
  • 3 Learner Persona workshops
  • Ontwikkeling Learner Persona Profiel(en)
  • Follow-up
  • Aanvang (her)ontwerp leerreis